Setkání s kyselinou

Filosofická etuda o LSD

V šedesátých letech řada guruů věřila, že pomocí psychotropních látek je možné změnit svět k lepšímu. To se nestalo, psychedelická zkušenost je však dodnes pro mnohé psychonauty transformativní. Následující text ukazuje, že LSD může mít zásadní vliv rovněž na filosofickou reflexi.

Setkání s LSD mělo pro mě zásadní význam. Způsobilo radikální obrat mého myšlení, vnímání i sebepojímání. Člověk, kterým jsem byl před zkušenostmi s touto látkou, byl jiný než ten po nich. Experimentování s LSD a jejímu zkoumání jsem se věnoval několik let a byly to roky transformativní. Popis kyselinové proměny lze začít sérií překvapení, která jsem zakusil. První z nich spočívalo v tom, že existuje intoxikace, která je silná, dlouhá a lucidní, to znamená, že člověk si je během ní stále všeho vědom, nedochází k pádu do bezvědomí, všechno je stále přítomné. Další překvapení spočívalo v tom, že nevědomé obsahy se stanou vědomými, že snové obrazy, které normálně zůstávají zasuté, lze přímo zakusit. Psychedelická transformace vědomí totiž neproměňuje pouze myšlení, ale všechny části psychiky, celý životní pocit. Velkým překvapením byla také proměna vztahu k sobě samému, totiž zkušenost, že nejsem jednotný, že jsem složenina, poslepovaný a neustále nepevný tvor, jehož konečný tvar …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě