David Přílučík, Fuki: Mezidruhová demonstrace

Mezidruhová demonstrace (2024) chtěla upozornit na nedůstojné životní podmínky městských zvířat a jedna z částí této akce se věnovala městským holubům. Holubi jsou domestikovaná zvířata, která zdivočela. Lidstvo provázejí po tisíce let, dokonce mu i nedobrovolně slouží, přesto se na ně v Česku nevztahuje právní ochrana jako na jiné ptáky.

Ať už je jejich právní definice jakákoli, jako živí tvorové mají právo na důstojný život. K tomu by mohlo přispět zřízení městských holubníků a především osvěta určená obyvatelstvu měst. Je třeba vyvrátit mýty legitimizující zabíjení těchto důvěřivých společníků člověka.

Nejenže veřejnost často stojí stranou v rozhodování o životech holubů, ale obáváme se také, že města, aniž by aktualizovala své poznatky o jejich stavech, příliš spoléhají na schopnosti a znalosti deratizérů. Opomíjejí přitom, že deratizér je především podnikatel.

Setkání s městskými zvířaty, jako je holub, otevírají nové pole citlivosti a empatie a umožňují nám přehodnotit …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě