Joachim B. Schmidt: Kalmann

Přeložila Marta Eich

Prostor 2023, 256 s.

Joachim B. Schmidt píše německy, ale žije na Islandu, kam také zasadil svou novelu Kalmann. Kvazidetektivní příběh je založen na vypravěčské nespolehlivosti protagonisty, dané jeho přiznanou intelektuální nedostatečností. Centrální perspektivou mentálně zaostalého Kalmanna se novela podobá například Podivnému případu se psem (2003, česky 2014) od Marka Haddona – hrdina se vyznačuje nekontrolovanou fyzickou silou, častým nepochopením obrazných vyjádření, obsedantním sledováním televize či repetitivností myšlenek. Zvláštní způsob myšlení a chování však není vypravěčsky sugerován jako například u postavy Benjyho z Faulknerova románu Hluk a vřava (1929, česky 1997), ale pouze popisován. Novela se maskuje jako detektivka, až do posledních stránek se ale jen vrší další neznámé bez sebemenšího pokroku ve vyšetřování; pouze se dokola vykresluje protagonistovo specifické uvažování, které je však zjevné od první kapitoly. Všechny zásadní události, jejichž až nevěrohodný sled obrátí život vesnice naruby, se stanou Kalmannovi: to on je obětí zásahu policejní jednotky, on objeví lidskou ruku ve žraločím žaludku, on připraví smrtící pokrm hákarl, on potká ledního medvěda… Jako by ostatní lidé v Raufarhöfnu byli jen komparzem – však jsou to také postavy nepropracované a povrchní. Kniha tak sází především na atraktivitu islandského prostředí a netypického hrdinu. Využití obojího je však předvídatelné a z Kalmanna žádnou literární událost nedělá.