Klára Soukupová

články autora

Špína politiky i erotiky

Dva romány Maria Vargase Llosy

Hledání lidskosti v pekle

Lágrové svědectví Prima Leviho

Marná detektivní ctižádost

Ambice v poušti Alberta Cosseryho

Utřiďování světa

Lístky z kartotéky Bohumily Grögerové