Dekolonizovat slovník

Co s jazykem kolonialismu?

Koloniální politiky měly primárně ekonomický charakter, zároveň ale vytvářely diskurs, který definoval kolonizované obyvatelstvo. Tento jazyk nás provází dodnes – jakkoli se můžeme domnívat, že s kolonialismem nemáme co do činění. Zároveň je nesmyslné zakazovat konkrétní výrazy. Co tedy dělat?

Koloniální narativ poznamenal nejen kolonizované, ale také řadu zdánlivě neutrálních termínů. Kolonizátoři se jeho prostřednictvím odlišovali od kolonizovaných a šířili obraz své nadřazenosti. Pejorativnost těchto pojmů se časem zdánlivě setřela a pro většinu uživatelů se staly bezpříznakovými, takže mnoho mluvčích neznalých dějinného kontextu urputně brání své právo tato historicky zatížená slova používat. Zaklínají se svobodou projevu a brojí proti cancel culture a přílišné politické korektnosti, čímž nepřímo podporují stereotypizaci určitých skupin obyvatelstva. A právě to bylo v zájmu kolonizátorů: pomocí generalizační terminologie stigmatizovat charakteristiky považované za podřadné vzhledem k evropským normám a představám o civilizovanosti.

 

Domorodec, divoch, kmen

Pojmenování jako „černoch“, „domorodec“, „kmen“, „divoch“ a samozřejmě „negr“ se v prů­­běhu let stala nositeli rasistických ­teorií. …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě