Beata Jablonská

články autora

Cudzie obrazy

Traja v Ríme – Hirst, Salle a Saville

Hovorme o malbe!

Niekoľko poznámok k znovuobjaveniu maľby na slovenskej výtvarnej scéne