Jakub Černý

články autora

Člověk, který zavřel blázince

Kronika revoluce v péči o duševní zdraví

Dejme diagnózy do uvozovek

Hledání člověka za shluky symptomů