Jana Hensel

články autora

Kdo vlastně potřebuje Východ?

Několik úvah nad vztahem východního a západního Německa

Děti z rozpolcené země