Jana Máchalová

články autora

Přecitlivělý experimentátor

Připomínka velkého malíře Chaima Soutina

Oděv jako kulturní metafora

O tom, jak móda vyšla z módy