Karel Piorecký

články autora

Nic než autor

Vnitřní a vnější příčiny anihilace literární kritiky

Invaze diletantů

Obec spisovatelů – odvrácená tvář demokratizace literatury?

Chladná, ledová tůňka

Klišé a pasivita v Chůzi po dunách Kateřiny Rudčenkové

Evropo! Touho! Balkáne!

Borzičova lyrická diagnóza pozdního kapitalismu