#13/2014

potřebujeme Obec spisovatelů?

editor
Vydání: 18/6/2014
editorial

Debata Kritického klubu A2, která na konci dubna konfrontovala představitele největší české literární profesní organizace se zástupci odborné veřejnosti, skončila nedorozuměním. Místo abychom se s členy Obce spisovatelů bavili o možnostech zlepšení pracovních podmínek literátů i prestiže samotné organizace jako suverénního a respektovaného kulturního subjektu, setkání vyústilo v absurdní představení, za něž by se nemuseli stydět ani tvůrci České sody. Obrozenecký tón, neustálá defenziva a naprosté odtržení od aktuálního dění v literatuře poukázaly na to, v jak hluboké krizi se Obec nachází. Jakákoliv obroda, která by z této instituce udělala fungující odborovou organizaci, už zjevně není možná. Zda se Obec přejmenuje na Spolek přátel literatury a přenechá svou roli nějaké funkčnější organizaci, nebo pomalu zanikne, je zatím ve hvězdách. V tematických textech aktuálního čísla panuje shoda v jedné věci: být spisovatelem není hobby, ale povolání. To mimo jiné znamená, že si zaslouží finanční ohodnocení. Petra Hůlová píše, že touha po profesním spolku mezi autory určitě je, a jako vzor uvádí Kanadskou unii spisovatelů. „Snad se nakonec podaří vytvořit novou organizaci či alespoň stabilně fungující iniciativu, která bude hájit zájmy a potřeby spisovatelů vůči státu i komerčním subjektům,“ doufá Karel Piorecký ve svém eseji. Pro začátek se můžeme inspirovat radou německé umělkyně Hito Steyerl: „Potřebujeme o něco méně lásky a trochu více infrastruktury.“

komentář

O kritickém myšlení

...
recenze čísla

Hlavně rychle

Zavádění tržních ekonomik v postkomunistických zemích

...
literatura

Kmen literátů

Jak by měla fungovat profesní spisovatelská organizace

...

Literatura bez střechy nad hlavou

K sociální dynamice českého literárního prostoru

...

Láska ústí v únavu

K současné krizi literární infrastruktury

...

Veřejný, čtenářský a odborný zájem

Nad Knihami podle norem Evy Forstové

...
film

Estetika rybolovu

Fascinace oceánem ve filmu Leviathan

...

Interaktivní animáky

Videohry jako nová platforma pro animátory

...
divadlo

Revoluce je fiesta

Co se děje na kolumbijských pódiích?

...
hudba

Přírodní rádio

Poslech na velmi dlouhých vlnách

...

Spiritualita podle postnoiserů

...
výtvarné umění

Bejvávalo dobře - na oprátce

...

Křídlatý lev v cirkusové póze

O novém památníku v Praze na Klárově

...

O budoucnosti jen nesníme

S Judit Angel o vztahu umění a aktivismu

...

Věda, nebo propaganda?

Stín nad mezinárodním bienále architektury v Benátkách

...
galerie

Šátky

...
esej

Invaze diletantů

Obec spisovatelů – odvrácená tvář demokratizace literatury?

...
rozhovor

Učíme se organizovat zdola

S Jiřím Ptáčkem o nově vzniklém uměleckém spolku

...
beletrie

Ostrovy reality

...
zahraničí

Hemžení na pravici

Evropský parlament jako čistička odpadních vod

...

par avion

Ze španělskojazyčných médií vybral Michal Špína

...
společnost

Alenka za zrcadlem filosofie

Logika smyslu Gillese Deleuze

...

Mezi globalizací a glokalizací

Zakladatelská kniha pražské kritické teorie společnosti

...

Prekariát, nová riziková trieda

Je triedna spoločnosť minulosťou?

...
odpor

napětí

...

Všichni jsme Can Vies

Barcelona zažila masové nepokoje

...
minirecenze

minirecenze

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...