Kathy Ackerová

články autora

Ztráta čehosi jako paměti