Markéta Vinkelhoferová

články autora

Sběr odpadu je práce

S Lakshmi Narayanan o navracení důstojnosti dalitským ženám

Solidarita a zisk

Historie družstevnictví v Česku

Změna nevzejde od mocenských elit

S Noamem Chomským o vzpourách a změně myšlení

Islámský svět neexistuje

S Milošem Mendelem o nejasných pojmech