Miloslav Petrusek

články autora

Viděno z pranýře

Sociolog-impresionista Georg Simmel

Prolhaný svět

Dramaturgická metafora ve společnosti a ve vědě