Olga Słowik

články autora

Básnířka musí být podvratná

S Julií Fiedorczuk nejen o nesnadnosti poezie

Ukážu ti lásku v hrsti hvězd

Julia Fiedorczuk a ekopoetika