Pavel Liška

články autora

Kurátor současného umění

Proměny a nové mety

Umělec musí mít vizi

Rozhovor s Magdalénou Jetelovou