#39/2007

kurátorství

koupit v digitální podobě
editor
Vydání: 26/9/2007
editorial

Pečovatel, opatrovník čili kurátor se ve výtvarném světě především během druhé poloviny 20. století značně proměňoval. Dnes jde o dramaticky rozvrstvenou množinu lidí: od služebníků a tlumočníků umělcova díla přes akademické systematiky až po mocné žraloky (průniky se nevylučují). Ti určují, kdo se bude vystavovat, nabízejí umělce do zahraničí a rozviřují čím dál hustší píár mlhu kolem svých svěřenců. Sami umělci to jednak kritizují (viz například video Lízání kurátorova zadku od Ondřeje Brodyho, A2 č. 7/2007), jednak pochopitelně spolupracují. Ve výstavním umění i průmyslu je zkrátka životadárný chaos. A my, veřejnost, bohužel, často rezignujeme na pokusy se toho upřímně účastnit. Což je škoda. Doufám, že přítomný výtisk A2 zbaví diváky zábran a donutí kurátory se jasněji vyjadřovat o své práci. Texty čísla jsou zaměřené na zvláštnosti českého prostředí – mnozí kurátoři v ČR jsou například autodidakti nebo aktivní umělci, mj. proto, že studijní obor zaměřený na kurátorství postrádáme; grantová politika určuje, jak vypadá většina výstav, atd. Téma připravili redaktor A2 Petr Vaňous a David Korecký, editor sborníku Médium kurátor. Role kurátora v současném českém umění. Číslo vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, odboru umění a knihoven.

Výstavní čtení!

Libuše Bělunková

komentář

Portrét Nicolase Sarkozyho

Krátký poprask kolem knihy Yasminy Rezy

...
recenze čísla

O smrti člověka a vraždě dějin

Slova a věci Michela Foucaulta

...
literatura

Daniel Veronese

Nové argentinské drama a stará témata

...

Intelektuální zemětřesení

Výbor z díla Tristana Tzary

...

Sežeru ho, protože existuje

Harry Crews a auto jako prostředník touhy

...

Uvrhnout diváka do krize

Rozhovor s dramatikem, loutkářem a režisérem Danielem Veronesem

...

Zasvěcený průvodce nejen pro Poláky

Praha podle Antoniho Kroha

...
film

Na druhé straně

Ambiciózní hybrid Fatiha Akina

...

Ratatouille

Detail středem pozornosti

...
divadlo

Stíny viny v Komedii

Kafka zase v Praze

...
hudba

Budoucnost levice

Rockové kletby skupiny Future of the Left

...
výtvarné umění

Je to bída, ale stojí to za to...

Nebuďte průměrní!

...

Kurátor současného umění

Proměny a nové mety

...

Kurátor „in situ“

...

Umělecký kurátor v ČR

Nefunkční situace českého prostředí

...
galerie

Martín Ramírez

...
esej

Kdo je to kurátor/ka?

O tlumočnících umění a jejich dialogu s veřejností

...
rozhovor

Propagujeme živou českou kulturu

...
beletrie

Forma, která se rozvíjí

...
společnost

Lékař popravčím?

...

Proč podporovat kulturu?

Je krásná

...

Přestal jsem být sám

Dílo, které mě ovlivnilo

...

Výrobna biopaliv

Naděje, propaganda i odpor v Latinské Americe

...

Řeholní chudoba představuje nezávislost

...