Pavel Sterec

články autora

Cesta k umělecké postautonomii

Od individualismu ke kolektivní organizovanosti

Mental Luxury of J&T Bank

Arts in a financial services portfolio

Mentální luxus J&T Banky

Umění v portfoliu finančních služeb

Nulová mzda

Proč umělci nedostávají za svou práci zaplaceno?