Rona Jankovičová

články autora

Nadskutočné a nepoznateľné?

Umelecká transcendencia v MeetFactory

Mystika algoritmov

Kozmológia videa a grafika krajiny

Pohlavný život 3D objektov