T. J. Demos

články autora

Estetika spálené země

Jak se lidstvo ocitlo v pyrocénu

Zásadní přerod

Umění a radikální změna systému