Viola Parente­-Čapková

články autora

Finsko, gender a historie

Nad novou vlnou finského historického románu

Tvůrčí pláč je píseň

Živá tradice rituálních nářků v současném Finsku