divadlo

Procházíme zkouškou ohněm

S Adrianou Světlíkovou o státní podpoře kultury za pandemie

Když covid plesá na Strausse

Camusův Mor v kulisách současnosti

Adaptace, nebo přežití?

O možnostech autenticity streamovaného divadla

Morálny život je ohrozený

Dom ako územie tradície

Od Rámájany ke zdravotní osvětě

Obrazové divadlo na svitcích bengálských patuů

Laudatio mortis

Festival … příští vlna / next wave… pohřbíval a křísil divadlo

Hábův mechanický betlém

Práce hrdinská i opovrhovaná v Divadle Komedie

Performativita neuchopiteľnosti

D’Epog ukazujú význam ako stretnutie žitých skúseností

Jevištní sochařina

Kalinkova pocta Gregoru Johannu Mendelovi