ovšem

ovšem

glosa Jakuba Mračna

ovšem

glosa Petra Vaňouse

glosa Felixe Xavera