výtvarné umění

Symbol Angela

Obrazy ikony černošského odporu

Profesionální a vkusný formalismus

Czech Grand Design a jeho problémy

Pokud mě potřebujete, jsem tady

S Danem Perjovschim o kritické kresbě a kritické pedagogice

Možnosti praxe/existence

Kritická kultura v regionech

Působíme ve vyčerpaném systému

Otevřený dopis ministru kultury

Vrahem je zahradník, ne feminismus

K otázce politiky identity a kulturalizace levice

Východoněmecká „Ha­-Neu“

Umělecké projekty socialistického internacionalismu

Nikoli bez hudby a tance

Umění (a) identity africké diaspory

Cesta tam a zase zpátky

Ruští umělci ve veřejném prostoru

Ó a ach a uf

Queer zkušenost a kódovaný Východ