výtvarné umění

Dočasné poststruktury

Galerie Plato aneb Jak se utopit v moři improvizace

Propagandistický boj umění

Od (post)pravdy k vytváření společného světa

Proč vítězí emo?

O afektivním umění, politice a Ceně Jindřicha Chalupeckého

Dystopické extáze

Kam směřuje festival PAF?

Člověk jako hmyz

Vztah přírody a mýtu v digitální době

Až umře život i smrt

Posthumanismus Donny Haraway

Političnost bez velkých gest

Severské příběhy represe a disciplíny

Divácký zážitek

Vídeňská expozice děl Pietera Bruegela

Jednota v mnohosti

O identitách amerického člověka

Oslava všeho a ničeho

Freespace na bienále architektury v Benátkách