výpisky

Věc knih je zředit děj do mezí možnosti.

Náš příběh – jestli se mu dá

věřit – je falešný!

Emily Dickinsonová: 669 (in: Neumím tančit po špičkách), přeložil Jiří Šlédr, zatrhl si Petr Kabeš.

 

Rytmy

Všemocnost rytmů. Trvá pouze to, co je zachyceno rytmy. Podřídit obsah formě a smysl rytmům.

Být důkladný. Odstranit všechno, co se nestalo pravdou.

PŘELOŽIT neviditelný vítr jako vodu, kterou vytesává v chůzi.

Rozkládat a skládat až k intenzitě!

UVĚŘ. Dante v exilu se prochází ulicemi Verony, šeptá, že jde do pekla, kdy chce, a přináší odtamtud čerstvé zprávy.

Robert Bresson: Poznámky o kinematografu, přeložil Miloš Fryš, zatrhl si (a podtrhl) Petr Kabeš.

 

Napadá mě otázka, kolik podrážek z tlusté hověziny prochodil, kolik sandálů si roztrhal Alighieri, když zlézal při skládání své básně kamzičí stezky Itálie. Vždyť Inferno a zvlášť Purgatorio oslavuje lidskou chůzi, délku a rytmus kroků, chodidlo a jeho tvar. Krok, spjatý s dechem a prosycený myšlenkou, je základním kamenem Dantovy prozódie.

Osip Mandelštam: Rozprava o Dantovi, přeložila Ludmila Dušková, z knihovny Petra Kabeše.

 

a nedbajíce odpočinku, vzhůru

jsme stoupali, on první a já druhý,

tak dlouho, až jsem spatřil věci krásné,

jež nebe nese, jakés díry kruhem,

a tudy vyšli jsme zas vidět hvězdy.

Dante Alighieri: Božská komedie / Peklo, bez rýmů rozměrem originálu, přeložil Karel Vrátný, z knihovny Petra Kabeše.

Vypisovala Anna Kareninová, překladatelka.