Causa Morgen Flur

Posadit satelitní městečko do prvního pásma chráněné krajinné oblasti vyžaduje soustředěné úsilí sehraného týmu. K tomu trochu naivity zahraničního investora, vlažnost místních obyvatel a nezkušenost hrstky těch aktivních.

Tvář města Teplice nad Metují je vrásčitá jako obličej starého muže, poznamenaný nejednou těžkou životní zkušeností. Náhodný návštěvník ovšem leccos nemůže tušit. Například to, že na náměstí, které dnes lemují tři řady panelových domů, stály do začátku osmdesátých let barokní domy s podloubím, jež skrývalo drogerii, holičství a obchod s benzinem. Kolem bývalého „dolního“ barokního zámku, kde za války sídlilo místní gestapo a kde již desítky let funguje místní Charita, se člověk vyšplhá na vysoký břeh řeky Metuje. Na přirozeném ostrohu tam stojí kostel Panny Marie Pomocné, vybudovaný k usmíření božího hněvu v době velké morové rány. V jeho sklepeních se skrývají dvě poustevnické kobky se slamníkem, připraveným pro případné kajícníky. Na návrší Dolních Teplic se dále otevírá vilová čtvrť Kamenec, kde si němečtí úředníci v době hospodářské krize ze své definitivy vybudovali více než honosná sídla – levný byl materiál, levná byla pracovní síla. Nikdo z nich ani z jejich potomků už domy neobývá: všichni byli odsunuti v létě roku 1945. Někteří z nich zastřeleni při hromadné popravě na Bukové hoře, o které se ve svých pamětech obšírně zmiňuje Václav Černý. Kolem veřejného koupaliště, vybudovaného teplickými Němci v roce 1931, se návštěvník vyšplhá k obrovskému továrnímu komínu, který zde byl na začátku devadesátých let vybudován jako součást zamýšlené centrální výtopny, kterou však nebylo nikdy možné spustit, ať z ekonomických či ekologických důvodů. Je v ní nakonec kamenictví a měla tu dokonce být spalovna průmyslových odpadů. Veřejnost se tehdy záměru vzepřela a donutila zastupitelstvo, aby od projektu ustoupilo. Komín je dnes používán jako anténa pro mobilní telefony a bezdrátový internet a vzduch v Teplicích je řezavě čistý.

Po polní cestě se návštěvník dostane do malebného a tichého údolí Horních Teplic, lemovaného barokními statky broumovského typu. Domy ve stráních jsou většinou opravené, pozemky pokosené a opečované, je cítit, že obyvatelé mají k místu vztah. Ještě o něco výše, na konci Horních Teplic, začíná polní cesta, která směřuje přes louku k lesu, odkud se otvírá nádherný výhled na Teplicko-adrš­pašské skály a do Broumovského výběžku. Když je jasno, je vidět i hřeben Krkonoš. Cesta dále pokračuje na Bukovou horu, kde se po válce odehrál již zmíněný masakr a kde byl zásluhou sdružení Tuž se, Broumovsko a bývalé starostky Věry Vítové vybudován smírčí kříž. Zde se návštěvník zastaví, aby si vydechl, otočí se zpátky k Horním Teplicím a všimne si, že uprostřed louky, asi tři sta metrů od posledních teplických domů, stojí opuštěná hospodářská usedlost z 18. století.

 

Uvěřili jsme Mikšovskému

Statek i s přilehlými polnostmi (cca 10 hektarů) donedávna patřil panu Seifertovi, proto se mu dodnes říká Seifertův statek. V roce 2001 o něj projevil zájem Pavel Sodomka z Náchoda, a protože neměl pohromadě hotovost, vypůjčil si na nákup od jednoho holandského manželského páru. V kraji je to běžné – údolí říčky Dřevíče, oblasti mezi Hronovem a Chvalčí, se podle holandských novousedlíků dokonce začíná přezdívat Holandské údolí. S příchodem Holanďanů však začala řada nejasností, které se na Seifertův statek sesypaly jako prokletí. „Pan Sodomka nás podvedl, neboť vzal peníze na něco jiného a ponechal nás bez ničeho. V tom čase nám pomohl pan Mikšovský. Peníze od Sodomky dostal zpět a přesvědčil nás, abychom zpět investovali do těchto pozemků pomocí projektu s domy,“ vysvětlují počátek podnikatelského záměru holandští spoluzakladatelé společnosti Morgen Flur, kteří si ze strachu o vlastní bezpečnost nepřejí zveřejnit své jméno. Nedlouho poté představil podnikatel Michael Mikšovský zastupitelstvu svůj záměr, který předpokládá, že na louce, která se nalézá na území třetí zóny (druhé podle krajinářského hodnocení) CHKO Broumovsko, vybuduje přibližně 30 (později se objevil i počet 65) rezidenčních a rezidenčně-rekreačních domů – jinými slovy skutečné satelitní město. Holanďané se o záměru Michaela Mikšovského dozvěděli z holandské televize LETOS, kde byla 19. 8. 2005 odvysílána reportáž o aféře Morgen Flur. Svůj podíl však prodali již 22. července, tedy týden před zasedáním zastupitelstva, které jako orgán územního plánování zadalo návrh změny č. 1 územního plánu. Návrh obsahoval převedení pozemku přilehlého k Seifertovu statku z polnosti na stavební pozemek (zasedání proběhlo 30. 7. 2004). Bývalí holandští investoři k tomu podotýkají: „Uvěřili jsme Mikšovskému, který nám tvrdil, že se stavbou nebude možné začít dříve než za deset let a že on sám chce z projektu vycouvat.“ Celou pravdu se však dozvěděli až z holandské televize. „V tu chvíli se pro nás situace naprosto změnila. Nikdy jsme neměli v plánu postavit satelitní městečko v teplickém regionu. Naším cílem bylo postavit pouze několik domů v architektonickém pojetí pro ekofarmu, které by pasovalo do krásného prostředí, a uchovat existující farmu v jejím původním pojetí,“ uvedli bývalí holandští podílníci v odpovědi na otázku A2. Zastupitelé Teplic nad Metují v čele se starostou Milanem Brandejsem se rozhodli podpořit podnikatelský záměr Michaela Miškovského i přesto, že k němu vydaly záporné stanovisko jak správa CHKO Broumovsko, tak Orgán ochrany zemědělského půdního fondu Královéhradeckého kraje. „Tady je takových stanovisek lidí z CHKO, že kdybychom se měli řídit jenom jejich stanovisky, tak by se tady nic nezrealizovalo,“ odpovídá starosta Brandejs na otázku, jak si toto svéhlavé rozhodnutí zastupitelstva vysvětlit. Role správy CHKO Broumovsko v celém případu je však, zdá se, ještě daleko komplikovanější.

 

Děkovné telegramy

Dne 12. 2. 2005 byli z vedení správy CHKO Broumovsko odvoláni její vedoucí Jan Piňos a zástupce vedoucího Jiří Malík. Za jejich působení vydala CHKO negativní posudek k projektu firmy Morgen Flur. Důvody k jejich odvolání se zdají být spíše obecného charakteru. „Řada uvedených důvodů byla již dávno vyřešena. Všechny důvody byly navíc sepsány ex post. Zpočátku jsme byli odvoláni bez uvedení důvodů,“ dodává k celé věci Jiří Malík. Krátce před jejich sesazením navštívil podle informací A2 Michael Mikšovský ředitelství SOP, tedy úřad, k jehož kompetencím patří i možnost zbavit funkcí pracovníky oblastních správ CHKO, a který tak také v případě Malíka a Piňose učinil. Týdeník A2 má k dispozici rovněž kopie e-mailů, v nichž Michael Mikšovský a současný zastupitel Teplic nad Metují ing. Radek Myška den po odchodu Malíka a Piňose vyjadřují svou vděčnost řediteli SOP Petru Dolejskému za to, že je odvolal. Dopisy podobného rázu adresoval Michael Mikšovský i ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi (viz rámeček). Tyto a další indicie ukazují na přímou souvislost mezi smutným příběhem Piňose a Malíka a jejich zásadovými postoji ve věci podnikatelského záměru společnosti Morgen Flur. Tuto skutečnost ale znovu a znovu opakovanými slovy náměstka Mouchy „tam ten problém nebyl“ odmítají na vedení SOP.

Je třeba poznamenat, že odvolání Malíka a Piňose nezpůsobilo zásadní změnu postoje správy CHKO Broumovsko k celé věci: „Původní návrh spočíval ve vzniku nového sídla na území CHKO, což dle našeho názoru nebylo a není přípustné. Jedinou možností by bylo udělení výjimky, tu ale rozhodně nedoporučujeme,“ vysvětluje vedoucí správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová a doplňuje: „Investor se nyní snaží dojít ke změně územního plánu Teplice nad Metují.“ Ale CHKO vydá jasné stanovisko k případu až v okamžiku, kdy zastupitelstvo zpracuje změnu územního plánu. „Očekáváme, že investor změní projekt tak, aby více respektoval stávající zástavbu a krajinný ráz,“ podotýká Heinzelová.

 

Hornotepličáci se organizují

Reforma územního plánu města Teplice nad Metují byla skutečně zadána k vypracování zaměstnankyni SÚRPMO, architektce Aleně Kourové. Zastupitelstvo však zároveň zadalo vypracování změny č. 1 územního plánu, která se týká jen lokality, kde mají vyrůst rezidenční domy společnosti Morgen Flur, a to i přes výrazný nesouhlas většiny obyvatel Horních Teplic. „Z věcného a logického hlediska je jakékoli pokračování na změně starého územního plánu (z roku 1989) nelogické, když je v současnosti zadána práce na novém územním plánu pro celé území města Teplic nad Metují, na kterém se snadno 30 pozemků pro novou zástavbu najde,“ uvádí se ve stížnosti proti rozhodnutí zastupitelstva, kterou na Krajský úřad Hradec Králové podal Osadní výbor Horní Teplice. Organizuje se v něm většina obyvatel, která s podnikatelským záměrem Morgen Flur nesouhlasí. Hornotepličáci se také organizují v občanském sdružení Přátelé Horních Teplic, které je připraveno vstoupit do správních aktů. Projekt Morgen Flur však nemá jen své odpůrce. „Můj názor je: osídlit. Pro mě je pri­orita, aby zde byly podnikatelské příležitosti,“ domnívá se majitelka kozí farmy a manufaktury na výrobu kozího sýra v Dolních Teplicích. „V Horních Teplicích by se opravdu mělo stavět. Měli by novou cestu, novou elektriku, částečně i kanalizaci.“ Na otázku, zda výstavba satelitního městečka nepoškodí neporušený ráz krajiny, odpovídá: „Myslím, že kdyby se zničila jenom jedna část, jenom ten kousek, nic by se nestalo. Investor se s lidmi domluví, jak to bude vypadat. V konečném řízení by tam vybrali pěkné domečky. Tam těch lidí přijde tak málo, protože tam nic není. Když tam budou postavené domečky, začnou tam jezdit turisté. Vždyť je to nádherný kraj.“ Jinak vidí celou obyvatel domu v Horních Teplicích Josef Rapan: „Veškeré trasy a cyklostezky na Zdoňov a Bohdašín jsou velice navštěvované, přijíždějí Holanďani, Němci, Češi, ale není tu vybudovaná žádná turistická infrastruktura. Ani lavička. Já jsem tam sám zabudoval lavičky. Město pro to neudělalo nic. Město ne­udělalo ani mapy, aby turisty navedlo ke Kříži smíření na Bukovou horu. Starosta byl několikrát žádán, aby ve městě udělal orientační tabuli nebo alespoň šipku, ale on od toho dal ruce pryč.“

 

Klapzubáci naruby

Zajímavá je také situace na samotném zastupitelstvu. Starosta Milan Brandejs byl po­dle našich informací do své funkce zvolen za pochybných okolností. Podle názoru některých místních obyvatel „má navíc zastupitele zpracované a ovládá město svou klikou z řad fotbalistů a odbíjenkářů, která se utvrzuje ve svých pravdách. Jsou se starostou den co den na hřišti a všechno tam vymýšlejí. Je to taková záporná Klapzubova jedenáctka. Všichni tam ale hrají malá domů. Například Myška – bývalý starosta. Má stavební firmu, je jediný, kdo dostává zakázky od města, a myslí si, že bude stavět pro Morgen Flur.“ Podobně na věc pohlížejí i nešťastní Holanďané: „Bohužel jsme zjistili, že mnoho zahraničních, ale i českých podnikatelů usiluje pouze o okamžitý výdělek. Podvádění obchodních partnerů je, zdá se, místním zvykem. Dáváme přednost podnikání, které přináší trvalé­ hodnoty a je ohleduplné k životnímu prostředí. Chtěli jsme ve volném čase pomoci Čechům, kterým jsme věřili. Ale všechno dopadlo jinak.“

Fotbalové hřiště, na kterém starosta Brandejs a jeho radní dotvářejí podobu Teplic nad Metují a jejich nádherného okolí, má také svou historii. V roce 1929 na něm proběhla Výstava průmyslu a řemesel, které se zúčastnilo 21 236 návštěvníků. To byly ještě požehnané časy. Když byly Sudety připojeny k Říši, konala se na sportovišti slavnostní setkání příslušníků DSAP. O deset let později se zde cvičenci připravovali na rozjásané komunistické spartakiády. Návštěvník Teplic v zamyšlení projde kolem oploceného fotbalového hřiště a zamíří na vlakové nádraží, odkud mu za chvíli jede vlak do Prahy, která se odtud zdá tak daleko.

 

 

„Postavte to někde jinde“ já neuznávám

Rozhovor s Milanem Brandejsem

Pokládáte za možné, aby v prvním pásmu CHKO bylo vybudované satelitní město o šedesáti pěti domech?

Proto jste přijeli?

 

Jaký je váš názor na to, že by se v prvním pásmu chráněné krajinné oblasti měl stavět takový velký obytný komplex o šedesáti pěti domech?

Od koho máte informace, že se tam bude stavět šedesát pět domů? To není pravda. Území, kde je plánovaná výstavba, není v první zóně CHKO a není to šedesát pět domů.

 

Kolik se jich tedy má stavět?

Méně než polovina.

 

Tedy třicet dva? Nebo třicet tři?

Nebudeme se tady handrkovat jako na tureckém trhu, kolik to je. Já nejsem nositelem projektu. My jako členové zastupitelstva jsme na jednání zastupitelstva podpořili projekt výstavby rodinných a rekreačních domků v oblasti Morgen Flur v Horních Teplicích.

 

V rámci této změny bude pozemek, o který se jedná, převeden z orné půdy na stavební pozemek?

V rámci změny územního plánu bude řešena možnost výstavby rezidenčních a rezidenčně-rekreačních domů. V případě, že to legislativně bude možné, by tam mohl vzniknout stavební prostor.

 

Co to přinese městu Teplice nad Metují? Slibujete si, že se v důsledku výstavby obec zalidní?

Může se zalidnit. Já v žádném případě nechci dávat v sázku životní prostředí a nabízet další prostory, které jsou z hlediska ochrany životního prostředí tak cenné, že tam nelze stavět. Na druhé straně – kdo říká, že právě dnes už je ta chvíle, že se nedá postavit na zelené louce jediný dům?

 

Chystají se velké stavební práce, které vyžadují, aby bylo zastavované území spojené s obcí odpovídajícími komunikacemi. Jakým způsobem bude investor postupovat?

Na to se zeptejte investora. Navíc silnice na Horní Teplice je krajská, nikoliv obecní. Projekt je ve fázi vývoje, protože změna územního plánu byla odmítnuta CHKO. Investor ale nechce odejít s tím, že někdo udělá bububu, a on to hned vzdá. Chce si svůj záměr nějakým způsobem prosadit, zrealizovat a domy postavit.

 

Nápad tedy nepadl ze strany radnice? Proč zastupitelstvo rovnou podpořilo výstavbu třiceti domů na zelené louce a nevytipovalo nejdříve jiné lokality, kde je zastavěnost větší?

Nebyl důvod to zamítnout.

 

Ale stanovisko CHKO bylo negativní. To nepovažujete za dostatečný důvod?

Stanovisko CHKO je stanoviskem CHKO, a na stanovisko CHKO se musíte zeptat lidí z vedení CHKO.

 

To už jsme se ptali. Jejich posudek je stále negativní. To není dostatečný důvod pro to, aby zastupitelstvo takový projekt odmítlo?

Pánové, tady je takových stanovisek lidí z CHKO, že kdybychom se měli řídit jenom jejich stanovisky, tak by se tady nic nezrealizovalo. My nechceme, aby tady skončil život rokem 1992, kdy zde byla zřízena CHKO.

 

Je nějaký přínos v tom, že do projektu investuje holandská společnost?

To říkáte vy, že do toho investuje holandská společnost. Já nevím, že by do toho investovala holandská společnost.

 

Neinvestuje? Místní o tom mluví.

Já o tom nevím.

 

Ve společnosti tedy podle vás nefigurovali žádní Holanďané?

Možná tam figuroval nějaký Holanďan, ale že by tam figurovala nějaká holandská společnost, o tom nic nevím.

 

Louka u bývalého Seifertova statku je podle vás jediné místo, kde se dá stavět?

Já neříkám, že je to jediné místo.

 

Ale zároveň zpochybňujete, že by existovala jiná vhodná místa. Zmíněné problémy se pozemků patřících Morgen Flur netýkají?

Ne. Majitel pozemků pan Mikšovský přišel s projektem zrealizovat tam určitý projekt. Má určitou vizi.

 

I přesto zastupitelstvo projekt podporuje?

Zastupitelstvo ten projekt podporuje. Ale to neznamená, že pokud dojde k rozšíření zastavitelného území, že se tam bude stavět.

 

Považujete pana Mikšovského za solidního partnera? Znáte jeho předchozí podnikatelské aktivity?

Pár věcí, které dělal předtím, znám a nemám důvod ho považovat za neseriózního partnera.

 

Podpoříte projekt i v případě, že by všechny orgány, které k tomu mají co říci, k němu vypracovaly negativní stanoviska?

Když všechny určené orgány státní správy nedovolí rozšířit zastavitelné území, tak si zastupitelstvo města může myslet cokoliv a ta změna územního plánu je nerealizovatelná.

 

Ale proti stavbě jsou prakticky všichni obyvatelé osady Horní Teplice...

To jsem já neřekl, to jste řekl vy. Oni řeknou „postavte to někde jinde“. To je sobecký způsob. „Postavte to někde jinde“ je odpověď, kterou já neuznávám.

 

Neobáváte se, že výstavba vnese mezi obyvatele Horních a Dolních Teplic napětí?

Pánové, končíme, já se tady nenechám chytat za slovo.

Otázky kladli Jan Machonin a Jan Bartoš.

 

 

Oživení to nebude

Rozhovor s Jiřím Malíkem

Společnost Morgen Flur nabídla, že rozšíří a upraví silnici do Horních Teplic a zavede na pozemek kanalizaci. Nemůže to samé udělat obec ze státního rozpočtu?

Poslali jsme zastupitelstvu dopis, aby vybudovalo kanalizaci do Horních Teplic, že je to možné, že vyjednáme dotaci z programu Rozvoje vodovodů a kanalizací. Také oni sami to dali na seznam krajských akcí, které se dříve nebo později uskuteční. Stejně tak jsme oslovili Správu a údržbu silnic a odtamtud nám napsali, že díky dopisu nás zařadí do bílé knihy, a až jednou budou peníze, cestu opraví a předají ji zadarmo do majetku města. Navíc kanalizace a silnice, to jsou výdaje kolem 50 milionů korun. Jak to má zaplatit firma, která má základní kapitál dva miliony korun?

 

Co víte o podnikatelské minulosti Michaela Mikšovského?

Mikšovský měl v Náchodě podobný investiční záměr jako zde – asi pro pět domků. Slíbil, že tam dotáhne infrastrukturu, že to zadotuje, a když už měl prodané pozemky, oznámil, že mění podnikatelský záměr. Náchod musel zaplatit asi tři miliony korun – starosta Čermák ho tehdy označil za podvodníka, psalo se o tom v Reflexu.

 

Přinese projekt pracovní příležitosti?

Místa budou následující: jeden člověk, který seká, a jedna uklízečka plus někdo v recepci. To samé je ve Stárkově, kde také vybudovali něco podobného. Žádný rozvoj pracovních příležitostí se tam nekonal.

 

Přinesla by výstavba oživení regionu?

Domy si koupí bohatí lidé, kteří mají minimálně pět milionů v kapse. Budou to podnikatelé, zahraniční důchodci, to je v pořádku, ale pravé oživení to nebude. Nepřijdou mladé rodiny, které by tu chtěly pracovat.

 

Máte možnost svobodně a veřejně představovat svůj názor na věc?

Na prezentaci jsme chtěli Tepličákům ukázat, jaké jsou možnosti do budoucna, jak si to představujeme. Ale vchod do kina byl oplocen páskou a bylo nám oznámeno, že je to prezentace Mikšovského.

–jm–

 

From: Michael Mikšovský To: PhDr. Petr Dolejský Friday, February 11, 2005 3:45 PM Subject: Re: podpora odvolání vedení Správy CHKO Broumovsko Vážený pane řediteli, myslím, že znám velmi dobře situaci okolo pana Piňose i to, jakými prostředky byl zabezpečen ve své pozici. Není potřeba se omlouvat, protože řešení personální situace na CHKO byl opravdu těžký oříšek. O to více si cením Vaší odvahy. Přeji šťastnou ruku při výběru nového vedení Správy.

Se srdečným pozdravem Michael Mikšovský P. S.: Vážený pane řediteli, jestliže byste to uznal za vhodné, jsem Vám k dispozici s využitím kapacit mých společností (nebo mne osobně). Zastávám pozici předsedy představenstva společnosti Peacock, a. s. (největší reklamní agentura ve východních Čechách), Leadermark, a. s. (poradenská a konzultační společnost), a Morgen Flur, a. s. (developerské projekty, projekty PPP).

From: Josef Myška Stavební firma To: Dolejský Sent: Friday, February 11, 2005 12:46 PM Vážený pane řediteli, s velkým potěšením jsem přijal zprávu o personálních změnách ve vedení SCHKO Broumovsko. Situace, která panovala na SCHKO, nedávala možnosti k zdravému rozvoji regionu, samozřejmě při respektování ochrany životního prostředí. Samostatnou kapitolou byla špatná komunikace mezi vedením SCHKO a obcemi a podnikatelskými subjekty. Věřím, že změna ve vedení SCHKO přinese zásadní změnu v postoji této instituce k obcím i podnikatelským aktivitám Broumovska. S uctivým pozdravem Ing. Radek Myška, bývalý starosta města Teplice nad Metují (1990-98), současný podnikatel ve stavebnictví a cestovním ruchu.

From: Michael Mikšovský To: Ambrozek, Dolejský Sent: Friday, February 11, 2005 9:40 AM Subject: podpora odvolání vedení Správy CHKO Broumovsko Vážený pane ministře/pane řediteli, dovoluji si Vám tímto vyslovit plnou podporu v řešení personálního obsazení Správy CHKO Broumovsko. Odvoláním vedoucího RNDr. Jana Piňose a jeho zástupce pana Jiřího Malíka svítá naděje, že se z této instituce opět stane funkční a uznávaný orgán ochrany přírody. Pod vedením pana Piňose a Malíka se ze Správy CHKO Broumovsko stala nenáviděná instituce, která nevytvářela podmínky pro součinnost s jednotlivými obcemi a jejich obyvateli v regionu Broumovska a Teplicka. Vytvořili ze Správy CHKO jakousi mocenskou organizaci, přes kterou prosazovali své vlastní zájmy a iniciativy. Svá rozhodnutí opírali především o vlastní subjektivní názory nerespektující principy zachování ekologické hospodářského rozvoje regionu. Jednání se Správou CHKO byla velmi často uměle prodlužována a komplikována. Mám s tímto své vlastní osobní zkušenosti, neboť jsem byl několikrát nucen s panem Piňosem i Malíkem jednat v záležitostech týkajících se rozvojových projektů na Teplicku. Bylo to chvílemi velmi frustrující jednání vyznačující se neochotou a úřední arogancí. (...)

S pozdravem Ing. Michael Mikšovský