Jan Machonin

články autora

„Redakčně upravená“ minulost

S Irinou Galkovovou o snahách zestátnit paměť

Too Creative Dissident

Artist’s intuition and human rights letter

Příliš kreativní disident

Intuice umělce a litera lidských práv