Měkkým strojům

Proudové iridiové klisničky

se zasouvatelnými patami

/a útočnými žlázami/

mezi břišními výztuhami

pádlují supernohama

jako feminizující pegasové

s odstavnými křídly

z vláčně těloviny...

Jako letící doutníky

do místa „X“...

Úběžníkovitým dělením

při spotřebě opodstatněností

se značnou pasivitou

zrušenou nadnášením

za ostré odbočení tubusu

který je kovový a dutý

na hlavě svalovitého torza

/snímatele umělého potu/...

 

Neúměrně umělé věci

svá spojení předbíhají

po okrajích tělových ker...

Úměrným  nadnášením

námi posouvaného spádu

nechávajícího svá nepřímá

zastoupení

vyrážet bodovými vzniky

běžícími po rovině minipolí

kartáčovitým pohlavím...

Po nevnímatelném příkrovu

nabíhají na klec naplněnou

novorozenci cukru   

aby ji obratně uchopily

a spotřebovaly jako orgasmus

z rozpuštěných sacharóz...

Po výpadu nahodilého pohybu

který se samovolně uspořádává...

 

Mohutní kaolinoví hadi

pod lahvovitou ponorkou

leští výdechy její dno

opticky vpadávajícími

vodovými postavami...

Když se průběh neuzavře

v ozubených kolech břicha

z útočného kaolinu...

V tekutých olověných vlnách

bez možnosti uvěřit

že Jejich olověná chůze přitéká

a rýhuje se zplošťována

nezřetelnými  pohyby

v šedohnědé soustavě ...

Kamennými matracemi

pro postavy pod povrchem

vtlačenými do ponoru...

 

Nezměnitelná

duhovaná moucha

/se zaoblenými vrcholy/

sbírá veškeré tekutosti

jako vlastní svalovinové

písmo

neopakovatelných spojení...

Překrmuje se a podhrabává

pod plazivými příkrovy

rostoucími z rosolů

aby se rozlomila

a zaclonila

postupující věž

sebe samé

z namodralých prázdných

mezer

hustou čtoucí kapalinou...

vyráběnou z ničeho...

 

Nepřímými obtahy

ukončované vzdálenosti

převážně v leže

/při sezení v lehové poloze/

je možná se vydávat za zajíce

ukládané v rozpáleném vzduchu

do tekuté čokolády...

Sochami shromažďujícími

nesourodá myšlení

dodávaná doplňkovým jelenům

brusnýma rukama

V nejbezpečnějším seskupení

vyběleném snesitelným klouzáním

jehož převlečné složky

neustále stoupají

nejvulgárnější bělobou...

Pásma nouzových propadů

ukládaná k nekonečným odbočkám

v jednoznačně zabezpečených tělesech

polohou levého tečení

pilovými filtry

odřezávají rozpoznaná odpady

skrze neznatelné blokování

v nenáročné hlavě

už takřka za penisem...

V neodstranitelných kazetách

uvažovaných jako návlekové

při samotném kladení se

do náznaků utkvělosti

latentními sklony obměn:

Pro názornost vlastním synům...

Neutrónová mláďata

spoutaná jednotnou páteří

se přehřívají

tepelnými svazky

jako neustále opakované

odvraceče

vyvolávající

cyklická spoluhmatání

zachycených válců

lyžujících

přímo lžicemi

na podběhu kovových zad...

K navazujícím smekavým

prstům

nezávisle hmatajícím

skrze vazby na kontaktech

únikových přetaženin

do  podvozků sjetých zády...

Bestiální kotouče

přecházejí hřebeny

vyvýšenin

opatrným ručkováním

pod neustálým tlakem

po vodítkách vahadel

snášejících přemnožení

laskavých kotoučů

které příznivě vytrhávají

nezničitelná falza

aby se vhodně opevnily

přelézajícími lodyhami

před prvou i druhou mízou

/pomocnými zkruty krků/

v husté souhře strojních

záchran...

 

Mluví-li

O oblých jazycích

s malými kladivy slojí

které se neznatelně táhnou

mezi nezjistitelnými změnami

přímých úderů

těchže kladiv

odvažujících se provokovat

zužováním pasů

a nestejnými oblouky zad

mluví vlastně na své zuby

s ocelovým vybavením...

V okamžiku  vidin slojí

opojených koncentrací

při úderech do jazyků

tápajících mezi zuby...

 

mohutný nekovový

Salvátor

se plynule rozbíhá

aby nezůstal  

na odpojených

podpěrách

hnětoucích tělesné

vibrace

nejněžnějších

opeřených much

ve srovnávacích

klapkách

vtahujících

sněhová snímání

do tělové kaše

která se už nikdy

nezastaví

přitékajíce

týmiž podobami

jako valící se...

 

Galerie

Leonid Tiškov – Jaroslav Chobot.

Oba jsou provinciálové.

Tiškov pochází z jižního Uralu – ze země sněhu, hustých lesů a pošmourného mamutího kombinátu Kuzněck-Magnitogorsk.

Právě tam, kde na nedotčený uralský sníh dopadá popílek z komínů sovětského pokroku, se zrodily Tiškovovy „bytosti“.

Na počátku byl Dablus, androgynní stvoření ve tvaru dvou spojných prsů falického tvaru, pramáti a praotec zároveň.

A z Dablusu se zrodili Dabloidové.

Vypadají jako velké červené nohy zakončené malou hlavičkou. Jsou to mentální výměšky lidského pokolení. Člověk je nechce, zahání je, a přesto s ním zůstávají. Ale když je přijme, když si zvykne na jejich neforemnost a naučí se je hýčkat, stanou se jeho věrnými životními druhy a přinášejí mu radost.

Tiškovovy mytologie jsou sugestivní, přesvědčivé – mohou se „stát přesvědčením“.

Jeho inspirace: Ural, francouzští surrealisté, psychoanalýza, lékařská praxe (Tiškov je vystudovaný lékař).

Chobot se narodil a žije v Táboře. Na vojně sloužil s Ivanem Wernischem. Společně se zavírali se do protipožární bedny, kde při svíčce četli Holana a podnikali první „literární pokusy“.

V sedmdesátých letech vystudoval dálkově obor chůze na univerzitě v Torontu.

Také Chobot sleduje život bytostí – na rozdíl od těch Tiškovových jsou to však bytosti umělé, anorganické, strojové. Živá tkáň ho zajímá jen jako archeologický nález.

Zkoumá původ a proměny velkých celků – geologické posuny, atmosférické a dějinné zvraty, mechanismy vývoje lidstva – a vytváří jejich modely.

Pracuje s technickými materiály, s mechanickými součástkami, světlem a tmou.

Své avantgardní objekty vystavuje v Táboře.

Jan Machonin