Nikdo ještě nic takového nedělal

O plánech polské televize a vlády na vysílání „svobodné“ televize Bělorus do země ovládané posledním evropským diktátorem Lukašenkem hovoří novinářka a zakladatelka televize Agnieszka Romaszewská.

K čemu má sloužit polská televize Bělorus?

Za vznikem televize Bělorus stála myšlenka na zřízení kanálu, který by vysílal v běloruštině. Televize, jejíž signál bude šířen z Polska, má za cíl zaplnit mezeru, kterou ve vysílání nechává běloruská státní televize. V Bělorusku jsou dosud divákům dostupné jen dva kanály státní televize, a dá se tvrdit, že kvůli tomu se tam lidem nedostává slušných a pravdivých informací. Naše televize má kromě předávání informací také vytvořit fórum pro kulturní výměnu, pro výměnu názorů na historii i současné dění v zemi. To dnes prostě chybí. Chceme tak podpořit další rozvoj běloruské národní kultury.

 

Odkud se vzal tento nápad? Jde o vládní, tedy státní iniciativu, anebo je to spíš iniciativa nějaké společnosti?

Je to spíš privátní iniciativa, která vznikla díky náhodnému setkání dvou událostí. Evropská unie totiž vypsala grantový program pro Bělorusko. Do tohoto konkursu se přihlásila i Polská televize. Já jsem právě v té době působila jako zpravodajka Polské televize v Bělorusku. Pak mě tam ale přestali pouštět, stala se ze mne persona non grata. Při poslední návštěvě mě vyhostili. Poslali mě z letiště zpátky do Varšavy.

Říkala jsem si ale, že bych přece jen chtěla s Běloruskem a pro Bělorusko něco dělat. Napřed to bylo rádio, zapojila jsem se do projektu rozhlasového vysílání pro Bělorusko, a uvažovali jsme také o různých vydavatelských projektech. Obojí stále považuji za důležité. Jenže dnes už jsou jiné časy, dnes je hlavním médiem televize a internet. Tak jsme si vymysleli, že by bylo dobré tomu přizpůsobit ty staré nápady, které jsou pro nás stále něčím základním. V osmdesátých letech to byl Hlas Ameriky, Svobodná Evropa, a jak si možná stále někdo pamatuje, koncem osmdesátých let i Radio France Internationale...

 

To pořád vysílá.

Jistě, ale tehdy mělo velmi podstatnou roli. Bylo modernější než Svobodná Evropa a obsahovalo další informace. Tato stanice pro nás byla inspirací, přemýšleli jsme jen o tom, jak poslání, které tehdy naplňovala, „přeložit“ do dnešního jazyka. Tak vznikla myšlenka na zřízení televize. Pak jsme si začali lámat hlavu, jaký tomu dát právní rámec a odkud získat peníze.

 

Jak má být tato – podle vás soukromá – iniciativa financována?

Placeno je to pochopitelně ze státních zdrojů. Financování prvotního projektu a jeho zpracování by se bylo neuskutečnilo bez vstřícného přístupu Polské televize a jejího výrazného angažmá. Ještě za vedení Jana Dworaka, v jehož době vznikla úplně první vize běloruské televize, se na tento nápad všichni dívali velice nejistě. Říkali – no, možná by to šlo, kdyby byly evropské peníze, ale jestli nám je nedají, tak co zmůžeme? Ale dnešní vedení Bronisława Wildsteina nám poskytlo finance na tvorbu konkrétního projektu. Dobře, řekli, pracujte, vytvořte návrh běloruského kanálu, najděte lidi... A to právě teď děláme. Další možné financování, které už máme přislíbeno, pochází od polské vlády prostřednictvím ministerstva zahraničí. Jak bude rozpočet hrazen dále, uvidíme, ale pravděpodobně to dopadne dobře.

 

Budou dosavadní zdroje stačit?

Samozřejmě, že by se ještě nějaké peníze hodily, ale nám jde především o to, aby projekt získal mezinárodní rozměr. Jistěže peníze potřebujeme, ale dá se říci, že kdybychom maximálně šetřili, dokázali bychom nějak vyjít s tím, co máme již dnes od polské vlády. Nám ale hodně záleží na tom, aby iniciativa tohoto typu nebyla výhradně polskou iniciativou. Doufáme, že je to oblast, kde můžeme snadno najít pochopení a dosáhnout mezinárodní spolupráce. Už jsme o tom předběžně hovořili s českými přáteli, mluvili jsme také s holandskými partnery, i s Američany. I když třeba někdo nemůže dát moc peněz, chtěli bychom s ním spolupracovat, získat politickou podporu a pomoc nejrůznějšího druhu. Televize Bělorus je velký projekt, popravdě řečeno riskantní, nikdo přece nic takového ještě nedělal – a nejde přitom jen o finanční rizika. Proto potřebujeme podporu v každém ohledu.

Přeložila Petruška Šustrová.

 

Agnieszka Romaszewská je programová ředitelka televize Polonia a předsedkyně Komise pro zřízení kanálu Polské televize Bělorus. Televize Bělorus má začít vysílat na začátku příštího roku přes satelit. V počátcích má vysílání v běloruštině trvat tři až čtyři hodiny denně. Program bude zahrnovat zpravodajství, dokumentární filmy a diskuse.