Jak se peče obr.?

Návod na rychlou cestu k apatii pro nadšené mladé umělce

Vezměte energii, nadšení, kamarádství a určitou představu o tom, jak byste chtěli fungovat a tvořit. Ujasněte si, co vlastně chcete. Vymyslete koncept a název skupiny. Sestavte seznam galerií, které se svým nadšením a představou o spolupráci obejdete. Aktualizujte svou představu a koncept skupiny doplňte o vytvoření vlastního výstavního prostoru. Konfrontujte svou vizi sezonní galerie v přenosné konstrukci s realitou nákladů na stavbu a pronájem, a vizi započetí projektu s realitou formulářů a povolení. Znovu aktualizujte svou představu a koncept. O rok to odložte. Podle potřeby celý postup opakujte.

Skupina obr. je u předposledního bodu ná­vodu.

David Hanvald, Martin Krajc, Ondřej Maleček, Pepa Achrer a Karel Štědrý jsou studenti a absolventi malby z AVU a VŠUP. Z průběžné konfrontace práce jejich ateliérů vznikla myšlenka na vytvoření výtvarné skupiny, která společně s názvem získala jasnější kontury v letošním roce. Smyslem skupiny obr. má být pokračování ve spolu práci a společné vystavování a podle logiky pátého bodu návodu má toto vystavování probíhat ve vlastní specifické galerii. Návrh prostoru vytvořil David Topper, který letos diplomuje v ateliéru architektury Evy Jiřičné na VŠUP. Otevřené, u obvodu zastřešené oválné šapitó mělo být svou formou i umístěním v parku na Letné přístupné také co nejširší veřejnosti a v průběhu letních měsíců představit nejen práci skupiny obr., ale také dalších mladých umělců. Bod sedmý.

Pět malířů, pět svébytných stylů, pět odlišných přístupů. Různorodá směs napříč skupinou i díly jednotlivých umělců. Květiny na principu číselných vzorců (David Hanvald, student ateliéru Stanislava Diviše na VŠUP), scény s prostorem a prvky break-dance (Martin Krajc, student ateliéru Michaela Rittsteina na AVU), Máchův Máj a Pirátské vlajky (Ondřej Maleček, absolvent ateliéru Stanislava Diviše na VŠUP), sdělení vs. forma a sci--fi prostory počítačových her (Pepa Achrer, student Malířské školy III Michaela Rittsteina na AVU), malovaní modelíňáci v break-danceových figurách a šedé překrývající se obrysy linií a ploch (Karel Štědrý, student atelié­ru Stanislava Diviše na VŠUP). Společná je technika a snaha vystavovat, neztratit možnost srovnání a vzájemné komunikace, fungovat dohromady i jednotlivě ve volném rámci skupiny kamarádů.

Skupina obr. zatím 1. května v Nové síni společně s dalšími autory představila svá díla při pětidenní výstavě Kráska a Zvíře. Nyní se uvidí, jak bude jejich činnost dál probíhat a co z toho nakonec bude. Jestli bude jejich koncept fungovat, jestli se podaří vytvořit přenosnou letní galerii, jestli je obr. dostatečně silný a tvrdohlavý, a jestli svou představu prosadí, návod nenávod. Je jasné, že s tou troubou, kterou mají mladí umělci v Čechách k dispozici, to nebude tak jednoduché.

Autorka studuje VŠUP a žurnalistiku na FSV UK.