ŽIVOT JE JINDE

A když na flekatou tabuli dobře nacvičeným gestem

rýsuje přehledné schéma perfekta,

 

připadá si jak opuštěný restaurátor,

jenž právě z povinnosti obnažuje spodní vrstvy

 

nástěnné (jeskynní?) malby poblíž Temešváru;

jakmile rychlý kontakt s očima post-inertních žáků

 

bezpečně stvrdí předpoklad,

že šanci na úkryt neskýtá už ani fikční, gramatický čas,

 

vykloní se z jediného okna v celé třídě,

a zatímco tužky zakreslují překlad další nepatřičné věty,

 

jasně vidí, jak se dole od říčního břehu odlepila

jedna z odřených školních kanoí

 

a do formace rozhoupaných kachen se náhle vmísí

arabeska světlých paží a jakoby už téměř lidský smích.