Život frustrovaných chlapáků

Zdecimovaný venkovský mikrosvět Stanislava Berana

Stanislav Beran se po své básnické prvotině Zlodům představuje sbírkou povídek Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa. Krátké črty z vesnického prostředí svou uměřenou stručností a drsnou syrovostí zřetelně vybočují z líbivého průměru současné české prózy.

Nejdřív tu byla hospoda, pak stoly a u nich chlapi. Pak tu byla žena, vzala do rukou sklenici s kávou a napila se. Odešla a sklenice tu zůstala. Pak přišel chlap a všiml si, že na sklenici zůstal červený otisk ženských rtů, zasnil se. Pak to všecko začalo.

V tu chvíli se nová zkušenost střetla s tím, co dosud fungovalo a jakžtakž plynulo. Zvlášť když se žije na Beranově vesnici, kde je právě jen ta hospoda, škaredé ženské, závist, nenávist, pivo, montérky a prsty žluté od cigaret. Věci tam nejsou v běžném měřítku, nejsou příjemné na dotek a přátelské, ale díky miniatuře prostoru i obyčejná holinka, kterou si ráno natáhneš, se stane hrozivou masou, jež na počátku drží jen nohu a později chytne pod krkem a udusí. Traktor není obyčejným strojem, ve kterém se jezdí na poli, ale polypem železa. Hmota se vzdouvá, prší a z půdy je amorfní bláto, které stahuje a ničí. Život si nemůže klidně růst, kvést a nést plody, ale země si každý svůj lidský výrůstek bere zpět. Malý prostor deformuje lidi, křiví je a hněte podle svého. Lidé jsou hmota jako země a hory, jsou to polozločinci, rváči, opilci, nenávistné loutky a flákači – beztvaré společenství. Pijí pivo, kouří cigarety, pijí rum.

Příliš těžký osud

Beranův soubor povídek Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa má drsnou a přímočarou sílu. Texty jsou někdy až příliš podobné, až příliš šité podle jednoho vzoru: zlomový existenciální okamžik, zmatek života, těžký osud, informelní každodennost jako destruktivní síla plodící zmetky a hulváty. Této zdánlivé podobnosti ale spolehlivě čelí jazyk. Je úsporný a přináší expresiva, která jsou schopna na malém prostoru udržet napětí, ale přitom příliš nemluvit. Jak je zhuštěný a malý venkovský svět, tak jsou krátké povídky i věty. Úsečné a přímé, drsné a surové. Drsnosti nemají maskovat přílišnou citlivost, mají tvrdě a nekompromisně kreslit chlapácký svět venkovských typů, aniž by čtenář pociťoval primitivní výrazovou vulgaritu.

Chtít něco provést, ať už je to třeba sáhnutí na prsa, nemusí být zlé, je-li někde objekt ochotný to dopustit. Problém začíná v okamžiku, kdy se dostaneme do pasti vlastní touhy v nepřítomnosti prsou. Právě v takových situacích se ocitá většina postav Beranových povídek: něco v jejich životech (nebo život sám) přestává fungovat. Uzavřený prostor venkovského světa a maloměsta se stává dějištěm krátkých příběhů frustrovaných jedinců, deformovaných svou vlastní neschopností problémům dlouhodobě vzdorovat. Všechny postavy (ať už jsou staré anebo naopak mladé, ať jezdí traktorem nebo vypadají nedospěle a říkají jim Jiříku) musí vláčet příliš těžký osud, který je nad jejich síly: „Stál uprostřed kuchyně, v oškubaných koženkových pantoflích, ze kterých visely bílé cáry nití, v trenýrkách a nátělníku, neskutečný maják uprostřed rozbouřeného moře linolea.“

Skutečné vítězství tu neexistuje. Řidič pohřební služby během nočního převozu mladé dívky „věděl, že může být hůř, že dnes v noci to viděl na vlastní oči“. To, co viděl, byla smrt. Drama se nikomu nevyhýbá a jedinou útěchou je, že může být ještě hůř: „Nejradši by zastavil a ukázal jim tu mrtvou, aby neztráceli čas blbostma.“

Žraloci na mělčině

Jestliže městský svět přináší své starosti, pak je tu vždy možnost rozptýlení, které může oddalovat těžkosti, a už jen díky pohybu víření ve městě se může člověk otázkám po smyslu nějak vyhnout, třeba právě těkáním z místa na místo. Jenže to na Beranově vsi jde jen těžko – není kam jet, kam se vzdálit a utéct. Nezbývá než stát. Jenže v povídce Mělčina o muži-žralokovi čteme: „Žralok žije v pohybu. Nesmí se zastavit, klesl by ke dnu.“ Člověk, který ustane v pohybu, klesá, malý prostor přináší nutnost sestupovat, být konfrontován s otázkami, uvidět svou slabost a nuznost.

Zdá se, že není cesty ven; zbývá jen chlast a pomalé umírání. Beranovy postavy to vlastně vědí: nasedají na kola, usedají do traktoru, vyrážejí na cesty autem, ale točí se v kruhu. Traktorem se jezdí jen po poli: tam a zpět, auto se zastavuje ještě před cedulí a na kole se dá dojet zas jen do hospody. Opuštěná vlaková mašina je rozebraná, drobní zloději jako rez rozkládají velké tělo starého krásného stroje, který člověk marně a zbytečně hlídá. „V rohu bylo nasráno. Udělalo se mi špatně, rychle jsem vypadl. Kovové pláty na boku mašiny byly prodřené a zohýbané, někdo se pokoušel je urvat a ve výkupu zpeněžit. (…) Vrátil jsem se do křesla strojvůdce, za knipl letadla, které jako by vlétalo do hnědých kupovitých mraků, jak se hromady zdvíhaly za sklem, porostlé mladými břízkami a jiným nezmarem. Asi to vybral někdo jiný, vyčistil to tu dokonale, viděl jsem čerstvě zpřevracenou hlínu, jak z ní kdosi doloval velký železný plát, tlustý plát nebo možná ocelovou desku, spoustu kil, která patří mně. Kurvy jedny, pomyslel si. Před ničím se nezastaví.“

Cesta brzo končí, není úniku – a vztek anebo vzepětí vůle už zase vyprchaly příliš brzy. Nezbývá než opřít kolo před hospodou a usednout mezi chlapácké strejce, zpít se, upadnout, porvat se, ztlouct ženu, dceru, jejího milence. Venkované v Beranových povídkách nežijí na hloubce, ale právě na oné mělčině, tam, kde má člověk blíž ke dnu a kde se z něj brzy stane pes a chodí po čtyřech, od pusy pěna a šlemy. Člověk pak musí vítězit nad drobnými myšími těly, ztlouct starého anebo slabého. Co totiž s energií, která se obrací proti sobě samému?

Nemožnost sdílení

Podobný svět, ne tak tvrdý a ne tolik poznamenaný prostředím jako spíš osobním konfliktem se sebou samým a v sobě, tvořil před léty Jan Čep. Čepovy prózy jsou ale „geograficky“ pustější, čtenáři se nabízejí široké výhledy do jemně zvlněné krajiny, kde čeká velké nic a nuda promarněného života. Beranovy postavy jsou špinavé, poplivané sebou navzájem, zatlačené do malého prostoru. Teče tam krev, pivo a kořalka. Kouří se z cigaret, špína je za nehty i ve vzduchu, v hospodě plyne beztvarý, zbytečný hovor. Člověk je uzavřen v malé ulitě světa, kde prožívá osud, jejž nelze zvládnout, aniž by se člověk zasvinil. Ale Beranův malý prostor, kde jsou věci příliš blízko, zabraňuje s předměty i bytostmi cokoliv sdílet stejně jako u Čepa – příliš velká těsnost i velká vzdálenost přinášejí stejné prožitky děsu a zmaru.

Beranovu knihu má cenu číst, protože je prostě dobrá. Potěšení pociťované čtenářem není dáno jistotou sledování „pravdivého“ obrazu venkovského světa, ale spíše prožíváním požitku z textu. Nejsme nuceni číst zbytečně dlouhé hlubokomyslné, ale vlastně bezobsažné pasáže, ale jsme konfrontování s hutným psaním autora, který zná svou odpovědnosti vůči jazyku. Navzdory drsným tématům a bezvýchodným situacím svých postav píše Beran se skutečným zápalem, bez dutých gest a pózy. Je to psaní, na které jsme si u mladých autorů skoro odvykli.

Autor je bohemista.

Stanislav Beran: Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa. Host, Brno 2007, 172 stran.