California Dreamin’ (Bez konce)

Film jako košatý realistický román

Ve snímku California Dreamin’ (Bez konce) součet částí převyšuje nad celkem. Celovečerní debut mladého rumunského režiséra Cristiana Nemeska předkládá množství podnětných motivů, působivých scén a profesionálně propracovaných záběrů, které jsou však zastřešeny lehce rozpačitým vyzněním.

Nemeskův film, který se původně jmenoval pouze California Dreamin’, představuje nejambicióznější dílo současné rumunské kinematografie. Snímek navíc k publiku dorazil poznamenán tragickou aurou, jelikož jeho režisér a zvukař zahynuli při dopravní nehodě cestou ze střižny, kde se snímek dokončoval. Tato událost se vtělila i do samotného názvu v podobě podtitulu Bez konce, který naznačuje, že promítaná verze snímku nemusela být podle režisérova záměru definitivní.

Komediální drama o vlaku s americkou vojenskou posádkou, který z rozmaru tamního přednosty stanice uvízne v zapadlé rumunské vesničce, se na ploše více než dvou a půl hodin věnuje otázce rumunsko-amerických vztahů. Jako sociální kritika se však California Dreamin’ míjí účinkem. Zlo ve společnosti film neodhaluje skrze postavy, z jejichž jednání ve výchozí dramatické situaci by se vyjevovaly jejich skryté vlastnosti, definující celkový stav společnosti. Místo toho autor zvolil princip podobenství, v němž postavy a události zastupují různé obecně lidské vlastnosti. Vztažení těchto charakteristických znaků na celé národy je ovšem problematické, protože vede k zavádějícím generalizacím.

Tendenčnost i bravura

Zobrazování typických představitelů obou národů v Nemeskově filmu přímočaře živí předsudky jak vůči domácím Rumunům, kteří jsou zde zachycování jako prospěchářská, nesnášenlivá a humpolácká svoloč, tak vůči hostujícím Američanům, charakteristickým povýšeností a pokryteckým vměšováním se do vnitřních záležitostí cizího území. Tyto postoje jen odrážejí komplex národní méněcennosti (ne nepodobný tomu českému) i xenofobii, obzvlášť silně namířenou proti „úspěšnějším“ národům (opět nacházející paralelu v českém prostředí). Vlastnosti jednotlivých protagonistů se projevují už v samotné zápletce, která má charakter absurdní anekdoty, a kulminují v závěru, který využívá již mírně vousatou metaforu vesnické rvačky coby symbolu občanské války. Po tomto výjevu nicméně následuje ještě druhý, emocionálně výrazný a chytře zkratkovitý konec, stejně působivý jako proslulá píseň od The Mamas and Papas (vzpomínáte na Wong Kar Waiův Chungking express?), jež dala snímku jeho titul.

Jakkoli je tedy California Dreamin’ z globálního pohledu rozporuplným dílem, v lokálních měřítkách dosahuje bezvýhradné bravury. Snímek má výrazně literární strukturu s příběhem rozděleným na několik kapitol a sledujícím paralelně velké množství postav. Podobně jako v Mungiově snímku filmu 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny se tu literárnost – Nemeskovo dílo připomíná dějově rozkošatělý realistický román – střetává se syrovým, odestetizovaným a spontánně působícím stylem současných „realistických“ filmů (německé opusy jako Svobodná vůle nebo Madony), které využívají dlouhé záběry s mírně roztřeseným obrazem. Vedle několika výtečně zrežírovaných scén – černobílá retrospektiva z druhé světové války, vesnická tancovačka s vystoupením imitátora Elvise Presleyho, návštěva vojáků v nočním klubu – jsou největším kladem snímku právě vedlejší dějové linie a postavy. Celá peripetie se vztahem dospívající rumunské deprivantky Monicy (herecký i čistě estetický objev evropského filmu Maria Dinulescu) a amerického vojáka Davida pojmenovává téma filmu mnohem přirozeněji a výmluvněji než střetnutí velitele americké vojenské čety s oficiálními představiteli vesnice.

Celkově snímek překypuje ohromným, nicméně ne zcela využitým potenciálem. V kontextu autorovy předčasné smrti ovšem můžeme tento velkolepý rozjezd bez konce sledovat také jako tragédii režisérových zmařených možností.

Autor je redaktor serveru Nomenomen.cz.

California Dreamin’ (Bez konce) California Dreamin’ (Nesfarsit).

Rumunsko 2007, 155 minut.

Režie Cristian Nemescu, scénář Catherine Linstrumová, Cristian Nemescu a Tudor Voican, hrají Maria Dinulescu, Razvan Vasilescu, Armand Assante ad.