Tal R

Tal Rosenzweig Tekinoktay (1967, Tel Aviv), známý pod pseudonymem Tal R, je izraelský umělec, jehož malby, koláže a instalace čerpají svá východiska a tvarosloví z oblasti hudby, komiksu, TV a z průkopnické počítačové grafiky osmdesátých let (2 D). V letech 1986–88 studoval na kodaňské Billedskolen, poté (1991–93) působil jako pedagog na Nut Cracker-Art School v Kodani. V letech 1994–2000 absolvoval studium na Dánské akademii výtvarných umění. Od roku 2004 vede Tal R svůj malířský ateliér na düsseldorfské Kunstakademii. Společně s umělci Kasparem Kaumem Bonnénem, Kirstine Roepstorffovou a Johnem Kornerem je členem uměleckého uskupení Korners Kontor.

Obrazy Tala R jsou příznačné svou zdánlivou jednoduchostí – základní čisté barvy, prostá grafická stylizace, banální dekorativnost. Malby připomínají zhuštěné naivní dětské kresby, artbrutové imprese nebo barevné dřevořezy. Základními nosnými prvky autorova obrazu jsou obrysová kresba, barevné plochy a jejich vzájemné kombinování. Malba sama o sobě je nositelem čistě vizuálního humoru. Je autorsky ironizována, ale zároveň si uchovává silný a jasně hovořící estetický rozměr. Tal R rezignuje na „poselství“. O to více se zaměřuje na barevné kvality obrazové skladby a formální „průběžnou příběhovost“. Každý tvar vyvolává nějakou konkrétní představu. Lidský mozek je nastaven na to, aby abstraktní skvrny zvěcňoval a pojmenovával. Divákovy asociace, které vznikají při pohledu na tato díla, pak dotvářejí různě rytmizovaný celek malby a spoluvytvářejí vlastní podobu závěsného obrazu.