Anežce

Chtěl bych tě umět popsat, ne ale v souvislostech ženy

nebo erotiky, popsat tě tak, jako bys byla stvořena

jen pro mě, jako bys byla první člověk,

kterého vidím, a jako bych byl prvním člověkem, který

se na tebe dívá. Nedovedu to. Pokoušel jsem se. Každý

popis byl jenom popisem

 

mého pohledu, sluchu, čichu, hmatu, chuti,

pocitu. To, že tě neumím popsat, je

cena, jaká se platí

za věrnost.

 

Přeložila Barbora Gregorová