Dopis spící ženě

Hledím, jak spíš a pod tvými víčky se třepetají

motýli. Jsi všude a nikde, tvůj zrychlený dech

může znamenat návrat z obchodu s taškami s nákupem

nebo divoký sex s kolegou z firmy, který tě v poslední době

tak ochotně vozí domů. Tvoje

fáze REM, to je Rychlá Evoluce Mravní

nebo Rozkošná Epizoda Mariňácká

na jedné báječné zámořské lodi. Časný

úsvit. V tom světle jsi tělesem nebeským.

Hledím na tebe a zdá se mi,

že ti tím pohledem dodávám smysl.

A sobě také.

 

 Báseň v překladu Jiřího Červenky vybral Petr Borkovec