galerie

Hudcovo výtvarné úsilí – reprezentované zde reprodukovanými tisky z osmdesátých let 20. století – souznívá zvláště svým viděním i fakturou (rovněž soustředěním se na zachycení elementárních struktur věcí a procesů, často fragmentárních a přetržitých) s jeho básnickým směřováním. – Autor se účastnil mimo jiné výstavy Hudec, Jindra, Sýkora v Galerii U bílého jednorožce v Klatovech (1995).