#03/2017

kultura znásilnění

editor
Vydání: 1/2/2017
editorial

Všichni soudní lidé by v obecné rovině souhlasili s tím, že znásilnění patří mezi zavrženíhodné společenské jevy. Na druhou stranu mnozí z takto smýšlejících zároveň dokážou být shovívaví ke vzorcům chování, které pro sexuální násilí vytvářejí živnou půdu, nebo dokonce samy „měkčími“ formami takového násilí jsou. Tento nesoulad ještě umocňuje tendence házet odpovědnost za znásilnění na oběti. Ukazuje se, že mnoho lidí má o sexualizovaném násilí a jeho kulturně­-společenském pozadí, takzvané rape culture neboli kultuře znásilnění, značně zkreslenou představu. „Jednou z příčin zákeřnosti rape culture je to, že se násilí na ženách vydává za cosi příjemného, ba dokonce žádoucího.“ Toto tvrzení Tristan Bridges a C. J. Pascoe dokládají na dvou hitech současného mainstreamového popu. Jak kulturu znásilnění narušit? Jedním z prvních nezbytných kroků je zaměřit se na to, jak o této problematice hovoříme, neboť, jak píše socioložka Blanka Nyklová v eseji, který lze doporučit jako vstup do tématu, „kromě toho, že se jazyk proměňuje spolu se společností, má schopnost utvářet a měnit náš pohled na naše okolí“. Dalším krokem by zejména v českém prostředí mělo být zlepšení právní ochrany obětí/přeživších a vůbec změna přístupu soudů k problematice sexualizovaného násilí. Téma připravila Alma Lily Rayner, jejíž výstavu s názvem Co mi otec strkal do vagíny si můžete prohlédnout v únoru a březnu v pražské venkovní galerii Artwall.

komentář

Raptio v civilizačním procesu

...
recenze čísla

Zhaslý plamen řeči

Nejslavnější román Guillerma Cabrery Infanta

...
literatura

Anděl análního podobenství - idiot dýchá

...

K čemu jsou básně na světě? - literární zápisník

...

Roztančit se na vlastním hrobě

Nevyčerpatelná rozmanitost Dutkových povídek

...

Továrna na zázraky

Ke knize o nakladatelství Marvel

...

Trochu si soucitně zatrpět

Román o tragédiích, které se nás (ne)dotýkají

...

Vzít dějinám jejich oběti

Románový debut Michala Přibáně

...
film

Muzeum muzikálu pro všechny

Univerzální hit La La Land

...

Zrcadlové peklo adaptací

Edogawa Rampo v literatuře a ve filmu

...
divadlo

Případ Pavlenskij

Rozvrátí obvinění performera ruskou divadelní opozici?

...
hudba

Ako rozšíriť kruh?

Next festival – synonymum experimentálnej hudby na Slovensku

...

Nejasné hranice

Rape culture v mainstreamovém popu

...
výtvarné umění

Podrývat hierarchie světa umění

Rozhovor s Anetou Rostkowskou a Jakubem Woynarowským

...

Vademecum Yogyakarta

Javánské hlavní město kultury

...
galerie

Bez názvu

...
esej

Znásilnění jako politikum

Konceptualizace sexualizovaného násilí a kultura znásilnění

...
rozhovor

Na pověsti oběti nezáleží

S Věrou Novákovou o přístupu české justice ke znásilnění

...
poezie

Now­-rūz

pulzovala kolem nás

...

Přijela poušť

...
zahraničí

par avion

Z francouzského tisku vybral Tomáš Dufka

...

Polská parlamentní krize

Opozice si zahrála, Kazczyński vyhrál

...
společnost

Obhajoba mocných mužů

Mediální konstrukce sexuálního násilí v Česku

...

Reformátoři a revizionisté

Od politické ekonomie k ekonomické politice

...

Uvnitř facebookové bubliny

Jak česká média zaspala dobu

...
english

The barrier was broken

End of silence surrounding sexual violence in Israel

...
odpor

Když se zbortí hráz

Detabuizace sexuálního násilí v Izraeli

...

napětí

...
minirecenze

minirecenze

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...