ArtScape.cz – každý zná každého

Motto tohoto poučného díla pochází od historika umění E. H. Gombricha: „Umění ve skutečnosti neexistuje. Existují pouze umělci.“ Pavlína Morganová poslala v roce 2007 několika českým výtvarným umělcům otázku, kterých pět tvůrců je nejvíc ovlivňuje. Získaná jména pak obeslala také atd. Za rok vzniklo monstrózní schéma vztahů tuzemské výtvarné scény, jehož „četba“ vyvolává mj. osvěživý smích. Boje jednotlivých periodik, tvůrců a kurátorů, členů komisí i grantových cestovatelů jsou tu rozestřeny v až cimrmanovské poetice. Což nic nemění na tom, že dílo nazvané ArtScape potvrzuje skutečné vědecké teorie (na něž autorka výslovně upozorňuje), především tu A.-L. Barabásiho o bezškálových sítích nebo tvrzení M. Granovettera, že společnost je seskupena do vysoce pospojovaných shluků či pevně stmelených okruhů přátel, kde každý zná každého a několik vnějších vazeb spojujících shluky navzájem brání izolaci od zbytku světa. Začarovaný kruh naší výtvarné scény a další výsledky průzkumu (žebříček nejvlivnějších jmen atd.) jsem s nadšením uzřel na velké ploše v galerii Klatovy / Klenová (výstava trvá do 31. října), lze se jimi prodírat též na internetové stránce artscape.cz. Napadaly mě u nich dvě odhadnutelné věci: jak by vypadalo schéma filmové nebo literární) a jak se (zde statická) pavučina stále proměňuje. – Pavlína Morganová (nar. 1974 v Praze) je kurátorka a historička umění. Pracuje na Vědecko-výzkumném pracovišti AVU, přednáší dějiny českého umění 20. století; vydala knihu Akční umění (1999) a je spolueditorkou antologie České umění 1939–1989 / Programy, kritické texty, dokumenty (2001).