Katarina Szányiová

Katarina Szányiová (1974) pochází z Košic. V letech 1992–1997 absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, nejprve Intermediální tvorbu u Petra Lysáčka (1992–94), později Fakultu malířství u Daniela Balabána (1994–97). Do kontextu současných tendencí v českém umění zařadily dílo autorky následující důležité projekty: 2000 – Klasika 2000. Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší generace, Muzeum umění v Olomouci; 2003 – Nejmladší. Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995–2003, NG Praha – Veletržní palác; 2003/2004 – Perfect Tense/Malba dnes, Jízdárna Pražského hradu; 2005 – Mezinárodní bienále současného umění, NG Praha – Veletržní palác. Autorka je členkou ostravské skupiny VY3. Reprodukované obrazy jsou částí širšího cyklu nazvaného Autoportréty z roku 2006. Tělesnost a s ní spojený popis fyziognomie je tu spíše zastřen, do popředí se dostává psychologická rovina portrétovaného. Sebezpytná poloha malířské formy svědčí o vlivu a poučenosti novými médii.