glosa

 

Dvě stě volitelů prezidenta tvořících poslaneckou sněmovnu je voleno systémem poměrného zastoupení. Proto se v něm stále objevuje množství politicky i ideově indiferentních osobností, které přímo volají po přetahování ze strany dvou nejsilnějších politických proudů. Proto nám přes 12 let vládnou vlády menšinové, často bizarně složené. Vrcholu bizarnosti dosáhla vláda současná – 6 zelených poslanců má 4 ministry v konzervativní pravicové vládě opřené o 2 hlasy politických přeběhlíků. Na poslední volbě prezidenta je nové to, co mnoho novinářů nazývá obstrukcemi: úspěšný procedurální boj o veřejnou formu hlasování. Měl zřejmě racionální jádro – ODS měla pro tajnou formu prezidentské volby evidentně koupené hlasy z protivného tábora a při veřejném hlasování by se to prozradilo nebo nefungovalo. Nelze se vyhnout podezření, že kuloárový rozhovor ministra Langera a poslankyně Horníkové s poslancem ČSSD Snítilým, který se pak odevzdal do nemocniční péče, nebyl zdaleka nevinný. Na vládnoucí ODS to nevrhá nijak zvlášť ošklivé světlo, přetahování hlasů je v parlamentní demokracii běžné. Je to ostuda strany, která si do parlamentu vybrala poslance úplatné nebo (což je horší) vydíratelné.