Analýzy zvuku

Michal Cáb(nar. 1980) je zvukový umělec, který ve své tvorbě často využívá programovací prostředí pure data, zabývá se také tzv. živým kódováním, kdy se vlastním dílem stává v reálném čase přepisovaný kód. Studuje v Centru audiovizuálních studií FAMU a je asistentem v Ateliéru nových médií II na AVU. V díle pro A2, obsahujícím čistý a přefiltrovaný šum, ukryl do změti algoritmem vygenerovaných znaků báseň: komu se jako prvnímu podaří ji rozluštit, má u autora láhev Merlotu.

Michal Kindernay(nar. 1978) studoval v Ateliéru video brněnské FaVU VUT, zabývá se vztahem obrazu a zvuku, zejména s využitím audiovizuálního softwaru MAX/MSP/Jitter. Jeho „obrazy znečištění“ jsou výsledky reálně časové analýzy zvuku, jasu a pohybu obrazů, zaznamenávaných v autorově bezprostředním okolí, doplněné matrixem (rozkladem obrazu na číselné hodnoty).