Dálnice, Splávky, Koláče/Hlavonožci

Lukáš Hájek (nar. 1980) je absolvent brněnské Fakulty výtvarných umění VUT v ateliéru multimédií Richarda Fajnora. Jeho dvě výstavy z poslední doby jsou propojené, ačkoliv zároveň velmi odlišné: řez napříč čtyřproudou dálnicí z papíru (Dálnice) vystavil loni na podzim v brněnské Galerii G99 a sérii objektů připomínajících rybářské splávky (Splávky) letos v zimě v Komunikačním prostoru Školská 28 v Praze. Pojítkem je mutace běžných předmětů v něco jiného posunutím měřítka, perspektivy či úhlu pohledu. Barevné splávky plovoucí v úzkých akváriích kombinují rybářské propriety s estetikou konstruktivismu či Skupiny 42 – prozrazují také lásku ke světu periferie, navigačním systémům, lidovému umění a touhu po ozvláštňování běžného. Instalaci doplňuje v rohu umístěný objekt Koláče/Hlavonožci, vycházející z jiné nečekané mutace: jejich tvar kopíruje tělo druhu vyhynulých hlavonožců, cephalopoda, zároveň objekt při pohledu shora vypadá jako mísa s českými koláči: zmutovaly koláče v hlavonožce, anebo naopak? Černý papírový pás přerušovaný úseky bílé je vlastně řezem napříč dálnicí a ve skutečné délce se ovíjí okolo galerijního prostoru. Obě výstavy vznikly ve spolupráci s kurátorem Jiřím Ptáčkem. Zdá se, že mladý autor zde – po sériích (někdy interaktivních) animací a instalací kombinujících běžné objekty (starý papír, folklorní předměty) s miniprojekcemi – někde na pomezí modelářství a svérázného konceptu objevil své hájemství.