Ukázky z animace Cheesy dessert, HD video, 25 min.

Animace Cheesy dessert (2008–2009) vznikla během několikaměsíčního studijního pobytu v sýrové poušti. Podle autora je pokusem o rekonstrukci klasických animačních technik, jehož součástí je záznam křídové stopy, drezúra inkoustové kapky a oživování poddajné těstovité hmoty: „Vedle bílého čtverce, čtveráka z černé tabule, a kaňky, která sice vyskočí z kalamáře, ale nestane se miniaturním klaunem, patří k divácky atraktivnějším výsledkům plastelínový váleček, zdařile imitující červa.“ Pavel Ryška (nar. 1977) je absolventem brněnské Fakulty výtvarných umění, jeho tvorba zahrnuje instalace, počítačovou grafiku, animaci či video. V současnosti je doktorandem na FAMU v Praze.