Moře

Rujana, Cap Martin, Le Havre, Tivoli. Jindřich Vik (1899–1980) miloval moře, ačkoliv na jeho břehu v životě nestál. Měl rád zeměpisné atlasy, ale nikdy nepřekročil československé hranice. Narodil se v Kroměříži a v Praze pracoval jako bankovní úředník. O nedělích řešil složité matematické rovnice, houbařil a maloval krajiny. Byl sváteční, avšak zručný malíř, který se věnoval zejména olejomalbě a akvarelu. Přesto v roce 1976 začal znovu, jakoby od nuly. Zahodil plátno i olejové barvy a dva roky pokrýval obyčejné žluté papíry jednoduchými až minimalistickými výjevy z každodenního života, náboženskými a přírodními motivy. Stavíme komín, Ptactvo,

Mládež jde na výlet, Mirek na kole, Natíráme žlaby jsou názvy některých z nich. Mezi lety 1976 a 1979 jich vytvořil stovky, ty poslední už zůstaly bez barvy nakreslené černou fixou na malých útržcích papíru. V březnu 1980 Jindřich Vik zemřel. V roce 2001 byly jeho kresby vystaveny v Cavin-Morris Gallery v New Yorku.