Rvačka píárů

Grafika, kterou vám tentokrát představujeme, je součástí diplomové práce Sylvie Kořánkové (1982), kterou zakončila studium na VŠUP. Tématem byla „Intimita“, konkrétně intimita ve světě modelingu a pokroucenost jejího významu v prostředí, kde se tělo stává veřejně směňovaným zbožím. Sylvie Kořánková toto prostředí dobře zná, a snad právě proto se na ně dokáže dívat z více úhlů – nejenom jako na bezcitnou továrnu na dokonalost, ale také jako na svět zaplněný bizarními postavami a situacemi, kterým nechybí komičnost.

Autorka se grafickým technikám věnuje dlouho a nebojí se experimentů – neomezuje se na jednoduché postupy, ale kombinuje tisk z výšky i z hloubky a výsledek doplňuje ještě přetiskem za použití ofsetu. Výsledkem jsou mnohovrstevnaté grafiky, kde každý kout má svou vlastní strukturu. Jednoduchá, až naivistická „kresba“ rydlem láme prostor do hladkých ploch a vyleptané skvrny v plechu či tužka rozetřená po ofsetových foliích doplňují tento prostor o hloubku a svéráznou atmosféru.