Tuarég

Veřejnosti málo známý Pavel Novák (1976) by se dal s trochou nadsázky označit za pokračovatele Jiřího Šalamouna. V jeho ateliéru také v roce 2000 diplomoval s velkoformátovým sešitem Tuarég. Třicet stran zaplňují barevné ofsetové tisky na různé druhy papírů (včetně toaletního, novinového a obalu od cukru) a pozornost upoutají svou spontánností, hravostí a vtipem, ale také smyslem pro detail a kompozici. Výjevy volně rozprostřené v ploše střídají komiksy „bez děje“ v přísně pravoúhlých oknech, která nenabízejí jednoznačný výklad, ale nechávají prostor pro vlastní interpretaci.

Autor se v posledních letech věnuje hlavně užité grafice (například pro Národní galerii a časopis ABC).