Návod k použití

Díváš se na pohled, zvolna ztěžknul;

světlo otáčí kulisami,

ze kterých paprsky, odražené žaluzií

v protějším okně, sjíždí k tělu.

 

Nikoho nečeká. Na chodbě za zdí

kroky, které nepřipustí odstíny.

Crescendo nebo decrescendo hmoty

jak jehla proniká pohyblivou tkání.