Tele-Dialog a Tintenkiller

Rakouská animátorka Veronika Schubertová (1981) se narodila v Bregenzu, vystudovala v Linci a nyní žije ve Vídni. Docházela do ateliéru experimentálního designu, a tak nepřekvapí, že i ve svých krátkých filmech často mění techniky a nesetrvává dlouho u jednoho způsobu vyjádření. Přestože její filmy obsahově spojuje zájem o prostředí televizní zábavy, mýdlových oper a kriminálních seriálů, pokaždé jim dokáže vtisknout zcela jinou formu. Jako příklad uvádíme dvě ukázky: film Tele-Dialog z roku 2005, se kterým autorka diplomovala, a Tintenkiller (Zmizík) z roku 2009. První z nich je upletený analogovým pletacím strojem (doslova přejatá metafora narychlo spíchnutých dialogů i zápletek v televizních seriálech) a tvoří jej více než osm set filmových okének. Druhý, převážně ručně kreslený a následně zmizíkovaný, se zase celý točí kolem rakouských kriminálních filmů a jejich hlavních postav, které Veronika Schubertová míchá a následně skládá do nového děje.