eska2látor 2

Pražskému komornímu divadlu (PKD), které hraje na půdě Divadla Komedie, letos v prosinci končí čtyřletý grant. Průtahy okolo čtyřletých grantů se zrodily s podivnou grantovou politikou pražského magistrátu v loňském roce, o jejich prodloužení o další čtyři roky se rozhodne až těsně před vypršením těch starých, přesně 23. prosince 2009. Teprve v ten den ředitel divadla oznámí, zda bude divadlo pokračovat i v příštím roce. Pokud grant odsouhlasen nebude, končí PKD svou činnost k 31. 12. 2009. Repertoár divadla, které se zaměřuje především na českou a současnou německo-rakouskou dramatiku, přitom patří k  nejkvalitnějším u nás. Je poněkud zvláštní, že v komisi, která granty schvaluje, zastupují odbornou divadelní veřejnost dva lidé z jedné instituce – děkan DAMU Jan Hančil a její proděkan Zdeněk A. Tichý. Doufám, že se ještě jednou stihnu vypravit na skvělé Bernhardovy Staré mistry. A příští rok na nějaké nové kusy!